10435069_950258221663794_8159361925964824709_n

Dərslik RTEA-nın akademiki, professor V. B. Şadlinskinin ümumi redaktorluğu və tövsiyəsi ilə nəşr edilmişdir.

Kitabda insan orqanizminin quruluşu, orqanların funksiyası, patoloji proseslər zamanı orqanizmdə baş verən dəyişikliklər, maddələr mübadiləsi, enerji çevrilmələri, həyat üçün vacib olan vitaminlər, həmçinin bioloji aktiv maddələrin mübadilə pozğunluqlarında törənən patoloji təzahürlər haqqında məlumat verilmişdir.

Kitabdan tibb kolleclərinin və pedoqoji universitetlərin tələbələri istifadə edə bilərlər.