Xəyaldan Gerçəyə ilk addım – Azərbaycanda fərqindəik mövzusunda yazılmış ilk kitabdır. Öz daxili potensialını kəşf etmək istəyənlər üçün nəzərdə tutulmuş kitabda insanın aurası (energetik bədəni), çakralar, neqativ düşüncə qəliblərinin insan həyatındakı rolu, xəstəliklərin yaranmasına və münasibətlərin pozulmasına səbəb olan energetik tıxanıqlıqlar və onların aradan qaldırılması yolları haqda məlumat verilmişdir.